#menu-item-7137

Adatvédelmi politika

Személyes adatok kezelése – tájékoztatás a személyes adatokról az ügyfelek számára

Bevezetés

Ha rátalált erre az oldalra, az biztosan azért történt, mivel az elektronikus levelezésben, a számlán, az áru kiadási bizonylatán, a megrendelés visszaigazolásán vagy hasonló iraton elküldtük Önnek a megfelelő hivatkozást, illetve a munkaadója/megbízója/stb. említette Önnek ezt a weblapot.

Szeretnénk a lehető legjobban eleget tenni a jogszabályok által előírt kötelességeinknek, de tudjuk, hogy ezeknek az ismertetéseknek más helyen, pl. e-mailben vagy a számlán történő közlése megterhelőbb és nehezen olvasható lenne az Ön számára, az ügyfeleink összes dolgozójának/megbízottjának/stb. tájékoztatása pedig egyenesen lehetetlen. Ezért ezeket az információkat, lehetőség szerint, ezen a helyen akarjuk összeszedni.

Ne felejtse el, hogy ha bármilyen kétsége, kérdése vagy észrevétele van az adatainak a Prosperplast Kft. által történő kezelésével kapcsolatban, bármikor kapcsolatba léphet velünk az office@prosperplast.hu címen, vagy a +36 30 4095 120-as 33/817-70-03 telefonszámon.

Magyarázatok és megfelelő információk

  1. Az Ön személyes adatainak kezelője a Prosperplast Kft. 1136 Budapest, Tátra utca 5/a al. 2, a továbbiakban: Adatkezelő.
  2. A személyes adatai kezelésének jogalapja az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződés, vagy az a szerződés, amit velünk az Ön munkáltatója/megbízója/stb. kötött, a továbbiakban: Szerződés, amelynek a teljesítéséhez szükség van az Ön adatainak kezelésére. Az is előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait más alapon kezeljük, főként annak a hozzájárulásnak az alapján, amelyet Ön adott nekünk. Mivel ez az oldal általános tudnivalókat tartalmaz, nem tudjuk összegyűjteni az összes szerződés és összes hozzájárulás adatait, amellyel rendelkezünk. Ne felejtse el azonban, hogy ha kétségei, kérdései vannak ebben a témakörben, bármikor írhat vagy telefonálhat nekünk, mi pedig pontosan elmagyarázzuk, milyen alapon kezeljük az adatait. Jogalap nélkül nem kezelünk személyes adatokat.
  3. Az Ön személyes adatait kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggő célokból, illetve a Szerződés megkötése előtt szükséges cselekmények végrehajtása érdekében kezeljük, ideértve ebből az okból folytatott levelezést, vagy kizárólag a Hozzájárulás megadásakor az Adatkezelő által megadott célokból.
  4. A személyes adatok megadása nem kötelező, azonban a megadásuk megtagadása esetén a Szerződés megkötése és teljesítése nem lehetséges. Hozzájárulás szükségessége esetén, ha azt megtagadja, az Adatkezelő nem nyújthat Önnek bizonyos szolgáltatásokat vagy egyéb teljesítést (pl. hírlevelet).
  5. Az Ön adatait nem tároljuk a szükségesnél tovább, azaz a megőrzésük legfeljebb a jog által előirányzott ideig történik (statisztikai vagy adózási célokból). Hozzájárulás esetén az adatait nem kezeljük tovább annál, mint ameddig azt a szolgáltatás vagy egyéb teljesítést nyújtjuk, amelyre a hozzájárulás vonatkozik.
  6. Az Ön személyes adatainak címzettjei lehetnek olyan szervezetek, amelyeknek a hatályos jogszabályok alapján kötelesek vagyunk átadni az adatokat (pl. adóhivatal), valamint a számunkra a Szerződés teljesítését segítő vagy egyéb szolgáltatást és teljesítést (hozzájárulás esetén) végző szervezetek, melyek főként hosting, könyvelési, fuvarozási, futár és hasonló szolgáltatást nyújtó cégek. Az ilyen szervezetekkel megfelelő, aláírt szerződéseink vannak, amelyek garantálják a kellő biztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést.
  7. Ne felejtse el, hogy jogában áll hozzáférni az adataihoz, beleértve ebbe, hogy azokról másolatot kapjon, helyesbítésüket, törlésüket kérni (meghatározott esetekben), jogában áll panaszt tenni a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyeleti hatóságnál, és jogában áll az adatok kezelését korlátozni. Továbbá abban a körben, amelyben a személyes adatait a hozzájárulása alapján kezelik, élhet a hozzájárulása visszavonásának jogával (a hozzájárulás visszavonásának nincs hatása azon adatkezelés jogszerűségére, amely a hozzájárulás visszavonása előtt, annak alapján történt), valamint az adatai hordozásának jogával, azaz hogy azokat az adatkezelőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  8. A személyes adatai alapján az Adatkezelő nem hoz Önre vonatkozóan automatizált döntést, beleértve az olyan döntést is, amely profilalkotás eredménye.
  9. A 9a pont kikötésével az Ön adatait nem adjuk át az EGT területén kívülre.

9a. A hírlevél-szolgáltatást a Mailchimp platform nyújtja, amely üzemeltetőjének a székhelye és szerverei az Egyesült Államokban vannak, így a szolgáltatással kapcsolatban egyes személyes adatok az EGT-n kívülre kerülhetnek. A szolgáltató vállalása szerint biztosított minden biztonsági követelmény, különösen a személyes adatoknak harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén alapuló, 2021/914/EU bizottsági végrehajtási határozatból (2021. június 4.), és a személyes adatok uniós szintű védelmének biztosítása érdekében az adattovábbítási eszközöket kiegészítő intézkedésekről szóló 01/2020 európai adatvédelmi tanácsi ajánlásból eredő előírások szerint. További információkhoz a https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/ címen lehet jutni.

Teljes dokumentum letöltése