#menu-item-7156

Solicitudes de oferta

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-01A4/18-00)
Zakup zestawu taśmociągów do automatycznego zbierania wyrobów

pełna dokumentacja konkursowa:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1192092#

ZAKUP WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 1200-1300TON

pełna dokumentacja konkursowa:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157677

ZAKUP WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 1200-1300TON

pełna dokumentacja konkursowa:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157677