#menu-item-817

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-01A4/18-00)
Zakup zestawu taśmociągów do automatycznego zbierania wyrobów

pełna dokumentacja konkursowa:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1192092#

ZAKUP WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 1200-1300TON

pełna dokumentacja konkursowa:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157677

ZAKUP WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 650-750TON

pełna dokumentacja konkursowa:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157676

ZAKUP WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 400-450TON

pełna dokumentacja konkursowa:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157673

ZAKUP ROBOTA DO WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 1200-1300TON

pełna dokumentacja konkursowa:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157683

ZAKUP ROBOTA DO WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 650-750TON

pełna dokumentacja konkursowa:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157679

ZAKUP ROBOTA DO WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 400-450TON

pełna dokumentacja konkursowa:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157678

Zapytanie ofertowe NA DOSTAWĘ FORM DO PRODUKCJI W TECHNOLOGII WTRYSKU

pełna dokumentacja konkursowa:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157955

ZAKUP PODAJNIKA GRAWIMETRYCZNEGO DO WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 400-450TON

pełna dokumentacja konkursowa: 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1158057

ZAKUP PODAJNIKA GRAWIMETRYCZNEGO DO WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 650-750TON

pełna dokumentacja konkursowa:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1158058

ZAKUP PODAJNIKA GRAWIMETRYCZNEGO DO WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 1200-1300TON

pełna dokumentacja konkursowa:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1158059