#menu-item-7106
@@@@@@@@@@@@@@@

ESG

Naše sociální a environmentální odpovědnost
https://dev.prosperplast.pl/wp-content/uploads/2022/03/bgdesct.webp
https://dev.prosperplast.pl/wp-content/uploads/2022/03/bgmobile.webp

Naše společnost řadí ekologické otázky na první místo a podniká konkrétní iniciativy, které mají pozitivní dopad na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Zde jsou některé klíčové akce, které podnikáme:

1

Udržitelná surovina: Používáme recyklované plasty a naše produkty jsou navrženy tak, aby se daly snadno recyklovat.

2

Barvení organickými pigmenty: Naše produkty jsou barveny organickými pigmenty bez škodlivých, těžkých kovů.

3

Efektivní výroba: Naše výroba je založena na nejmodernějších a nejefektivnějších strojích, což nám umožňuje šetřit energii a minimalizovat spotřebu vody.

4

Ekologická nabídka: Nabízíme širokou škálu ekologických produktů, jako jsou kompostéry a nádrže na dešťovou vodu, které podporují udržitelný životní styl.

5

Trvanlivost produktů: Záleží nám na vysoké kvalitě našich produktů, která se promítá do jejich dlouhé životnosti, umožňující opakované a dlouhodobé používání.

6

Inovativní balení: Používáme systém balení UNIPACK, který nejen snižuje náklady na logistiku, ale také snižuje emise výfukových plynů, což přispívá ke zlepšení kvality ovzduší.

7

Udržitelná doprava: Efektivním plánováním dodávek z našich výrobních skladů a logistických center minimalizujeme emise výfukových plynů a podporujeme udržitelnější dopravu, což pozitivně ovlivňuje kvalitu života a zdraví místních společenství.

8

Vzdělávání a společenská odpovědnost: Zapojujeme se do vzdělávacích kampaní na podporu ochrany zdraví a životního prostředí, sponzorujeme sportovní akce a podporujeme fyzickou aktivitu.

1

Udržitelná surovina: Používáme recyklované plasty a naše produkty jsou navrženy tak, aby se daly snadno recyklovat.

2

Barvení organickými pigmenty: Naše produkty jsou barveny organickými pigmenty bez škodlivých, těžkých kovů.

3

Efektivní výroba: Naše výroba je založena na nejmodernějších a nejefektivnějších strojích, což nám umožňuje šetřit energii a minimalizovat spotřebu vody.

4

Ekologická nabídka: Nabízíme širokou škálu ekologických produktů, jako jsou kompostéry a nádrže na dešťovou vodu, které podporují udržitelný životní styl.

5

Trvanlivost produktů: Záleží nám na vysoké kvalitě našich produktů, která se promítá do jejich dlouhé životnosti, umožňující opakované a dlouhodobé používání.

6

Inovativní balení: Používáme systém balení UNIPACK, který nejen snižuje náklady na logistiku, ale také snižuje emise výfukových plynů, což přispívá ke zlepšení kvality ovzduší.

7

Udržitelná doprava: Efektivním plánováním dodávek z našich výrobních skladů a logistických center minimalizujeme emise výfukových plynů a podporujeme udržitelnější dopravu, což pozitivně ovlivňuje kvalitu života a zdraví místních společenství.

8

Vzdělávání a společenská odpovědnost: Zapojujeme se do vzdělávacích kampaní na podporu ochrany zdraví a životního prostředí, sponzorujeme sportovní akce a podporujeme fyzickou aktivitu.

https://dev.prosperplast.pl/wp-content/uploads/2022/03/tir_p.webp
https://dev.prosperplast.pl/wp-content/uploads/2022/03/tir_mobile.webp

Udržitelná doprava

V naší společnosti dbáme především na minimalizaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Díky inovativnímu systému balení UNIPACK a vyspělým skladům a logistickým centrům efektivně snižujeme náklady a emise výfukových plynů. Důsledně usilujeme o ekologický model dopravy, který kombinuje provozní efektivitu s udržitelným přístupem k logistice.

Model udržitelné výroby

Využíváme obnovitelné zdroje energie a minimalizujeme spotřebu energie a vody ve výrobním procesu. Díky tomu plníme nejen očekávání našich zákazníků, ale s plným nasazením přispíváme k ochraně zdraví a přírodního prostředí.

https://dev.prosperplast.pl/wp-content/uploads/2022/03/kwiotek.webp
https://dev.prosperplast.pl/wp-content/uploads/2022/03/kwiotek-mobile.webp

Naše budoucnost

V nejbližších letech plánujeme rozšířit okruh našich proekologických aktivit. Aktivně hledáme nové oblasti, ve kterých můžeme efektivně zdokonalovat naše inovace, snažíme se maximalizovat pozitivní dopad našich aktivit na životní prostředí.